Category Archives: Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ nhóm 1 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

IMG_0329

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO QUẢN LÝ CAO CẤP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (NHÓM 1 THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP)

Ngày 26 tháng 7 năm 2016 vừa qua, TCSHANOI đã tổ chức thành công lớp Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho lãnh đạo, quản lý cao cấp là người nước ngoài tại Công ty TNHH B.Braun Việt Nam – là một công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất … Tiếp tục đọc HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO QUẢN LÝ CAO CẤP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (NHÓM 1 THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP)

Xem thêm