Category Archives: Ergonomics

Tuvan2

Ergonomics

Mọi công việc, thiết bị, máy móc … được triển khai áp dụng các nguyên tắc của Ergonomics ngay từ rất sớm trước khi đưa vào sử dụng. Ergonomics rất được trú trọng và ứng dụng rất phổ biến tại các nước phát triển (Nhật, Mỹ, Các nước Tây âu…).

Xem thêm