Chương trình huấn luyện: Kỹ thuật an toàn điện

An toàn điện

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016.

I. Đối tượng huấn luyện

Nhóm 3: Người làm công việc vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện….

II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện

  1. Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn trong vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiệt bị điện, hệ thống điện. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên
  2. Thời lượng của khóa học: tổng thời gian huấn luyện 24 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

III. Nội dung huấn luyện

  1. Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

  1. Tổng quan kỹ thuật điện

– Các định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ;

– Các thông số cơ bản trong kỹ thuật điện, thiết bị điện;

– Các đặc điểm riêng trong kỹ thật điện, thiết bị điện;

  1. Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro khi làm việc với điện

– Nhận diện mối nguy

– Phân tích rủi no và đánh giá rủi ro

  1. Kỹ thuật an toàn điện

– Các yêu cầu về an toàn điện

– Kỹ thuật an toàn khi làm với điện: lý thuyết và thực hành

– Biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc

  1. Ứng phó với tình huống khẩn cấp, Kỹ thuật sơ cứu tại chỗ
  1. Đào tạo dựa trên điều kiện thực tế và yêu cầu riêng của khách hàng

* Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được báo giá tốt nhất và được tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Đào tạo & Huấn luyện #