CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÓM 2: CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG

tai-xuong

Ngày 24 tháng 9 năm 2016 vừa qua, TCSHANOI đã khai giảng khóa huấn luyện cho người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong xây dựng cho công ty Cổ phần Hawee cơ điện – là một công ty hàng đầu về cung cấp hệ thống cơ điện toàn diện, HAWEE LÀ NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM VẬN HÀNH NHÀ MÁY CƠ ĐIỆN RIÊNG

Nội dung huấn luyện

I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ, VSLĐ
– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ
– Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động
– Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa khi làm việc tren công trường xây dựng.
– Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng
– Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại công trường xây dựng.

II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
– Khái niệm về công việc, thiết bị làm việc trên công trường xây dựng.
– Các thông số cơ bản về công việc, thiết bị sử dụng trên công trường.
– Các đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc trên công trường xây dựng.

III. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI KHI LÀM CÔNG VIỆC HOẶC VẬN HÀNH THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ, VSLĐ TRÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
– Các yếu tố nguy hiểm, có hại
– Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra

IV. KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ, VSLĐf
– Kỹ thuật an toàn lao động
– Kỹ thuật vệ sinh lao động
– Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc liên quan đến công việc, thiết bị vận hành
– Phân tích điều kiện lao động, nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng
– Tổng quan về thiết bị áp lực
– Tổng quan về thiết nâng, thang máy
– Kỹ thuật an toàn điện

V. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG SỰ CỐ SẢN XUẤT, SƠ CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG
VI. KỸ THUẬT AN TOÀN LÀM VIỆC TRONG NGÀNH XÂY DỰNG
– Những nguyên nhân chính gây tai nạn ngã cao và biện pháp khắc phục
– Các biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao
– Nội quy an toàn làm việc trên công trường xây dựng
– Biện pháp tổ chức, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động.
– Yêu cầu đối với các phương tiện làm việc trên cao.
– Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh khi làm việc với thiết bị điện.
– Trang bị bảo hộ lao động khi làm việc trên công trường xây dựng
– Phòng chống bụi trên các công trường và trong các xí nghiệp công nghiệp xây dựng
– Chiếu sáng trong xây dựng.
– Chống tiếng ồn và rung động trong xây dựng

VII. KIỂM TRA, SÁT HẠCH KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN

Sau đây là 1 số hình ảnh của khóa huấn luyện:

img_0566

img_0570

img_0569

img_0563

img_0561

img_0568

img_0572

img_0567

img_0562

Xem thêm