Category Archives: Opening Calendar

tintuc3

First Aid Training Course

short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions, short descriptions,

Read More

Safety

09/2015: TRAINING OF TRAINERS SAFETY AND SANITATION WORKERS IN HA NOI CITY

(Tiếng Việt) 1. Tên khóa huấn luyện:Giảng viên An toàn lao động, vệ sinh lao động
2. Thời gian huấn luyện: 48 giờ.
3. Thời gian khai giảng dự kiến: 08h30, ngày 08/09/2015
4. Chương trình huấn luyện: đã được Cục An toàn lao động phê duyệt.
5. Địa điểm huấn luyện: Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam – Số 21/167 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.
6. Học phí: 4.500.000 đồng/học viên.

Read More

Socapcuu

08/2015: First Aid Training Course

(Tiếng Việt) * Chương trình cụ thể:

1. Tên khóa đào tạo: Sơ cấp cứu tại chỗ
2. Thời lượng khóa học: 10 tiết (02 buổi).
3. Thời gian khai giảng:
Tại Hà Nội: vào ngày 16/08/2015
4. Địa điểm học:
Tại Hà Nội: Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam – Số 21/167 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Read More

tintuc5

08/2015: TRAINING COURSE: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001

(Tiếng Việt) * Chương trình cụ thể:

1. Tên khóa đào tạo: Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004
2. Thời lượng khóa học: 08 tiếng
3. Thời gian khai giảng:
Tại Hà Nội: vào ngày 15/08/2015

4. Địa điểm huấn luyện:
Tại Hà Nội: Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam – Số 21/167 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Read More

Giangvien

07/2015: TRAINING OF TRAINERS SAFETY AND SANITATION WORKERS IN HAI DUONG CITY

(Tiếng Việt) 1. Tên khóa huấn luyện: Giảng viên An toàn lao động, vệ sinh lao động
2. Thời gian huấn luyện: 48 giờ.
3. Thời gian khai giảng dự kiến: 08h30, ngày 28/07/2015
4. Chương trình huấn luyện: đã được Cục An toàn lao động phê duyệt.
Địa điểm huấn luyện: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hải Dương – Số 5 Ngô Quyền, phường Thanh Bình – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
5. Học phí: 4.500.000 đồng/học viên.

Read More