About Us

ENGLISH – Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư Vấn Hà Nội (TCS Hà Nội) được các chuyên gia hàng đầu về an toàn sức khỏe nghề nghiệp thành lập theo quyết định 0106316525 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội năm 2012 và được Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện số 63/2014/GCN ngày 30/9/2014.

Dịch vụ của TCS Hà Nội trên ba lĩnh vực chính

 • Các dịch vụ về đào tạo an toàn lao động, môi trường và các nội dung liên quan.
 • Các dịch vụ về tư vấn, chủ yếu trong triển khai công tác quản lý an toàn, môi trường.
 • Các dịch vụ về đánh giá, khảo sát việc triển khai và tuân thủ về an toàn lao động, môi trường.
 • TẦM NHÌN

  Trở thành đối tác đào tạo và tư vấn hàng đầu về An toàn – Môi trường.

 • SỨ MỆNH

  Góp sức xây dựng văn hóa an toàn cho đối tác.

  Nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn – môi trường

 • THẾ MẠNH

  Dịch vụ do TCS Hà Nội cung cấp là giải pháp tổng thế cho khách hàng, từ đào tạo huấn luyện đến triển khai thực hiện và đánh giá hiệu lực thực hiện.

Là một trong số ít các trung tâm huấn luyện được cấp phép có đội ngũ giảng viên chuyên trách chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và có kỹ năng sư phạm tốt

cho tất cả các ngành nghề nhóm 3 theo qui định của Thông tư 27 được đào tạo cũng như các chương trình đào tạo chuyên sâu khác.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn, môi trường.

Phương tiện thực hành chuyên ngành đầy đủ, hiện đại cho các ngành nghề được đào tạo.

Chương trình đào tạo huấn luyện được xây dựng dựa trên thực tế của khách hàng.

Các dịch vụ được cung cấp bằng tiếng Việt hoặc/ và tiếng Anh.

Đối tác liên kết

Cục an toàn lao động: là đối tác đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn lao động.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và bệnh viện Việt Nhật – Phòng khám đa khoa Yên Phong: là đối tác chiến lược trong các dịch vụ Y tế.

 

CHỨNG NHẬN

 • GIẤY CHỨNG NHẬN

  An toàn lao động

 • GIẤY CHỨNG NHẬN

  An toàn lao động

 • GIẤY CHỨNG NHẬN

  An toàn lao động