Chương trình huấn luyện: cho người làm công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở

nhom2

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 2 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016.

I. Đối tượng huấn luyện

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, gồm các nhóm sau:

         Nhóm 2: người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

a. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện

  1. Mục tiêu của khóa học: Nghiệp vụ triển khai công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở
  2. Thời lượng của khóa học: tổng thời gian huấn luyện 48 tiếng bao gồm cả thời gian kiểm tra.

III. Nội dung huấn luyện

  1. Huấn luyện kiến thức chung

1.1. Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

– Tổng quan các yêu cầu pháp luật, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động.

– Các thuật ngữ trong an toàn, vệ sinh lao động;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động;

– Các qui định cụ thể về an toàn lao động trong công tác xây mới, mở rộng hoặc cải tạo cơ sở hạ tầng; các qui định an toàn trong việc sử dụng, lưu kho

và kiểm tra các hóa chất nguy hiểm, các thiết bị có yêu cầu về an toàn lao động

1.2.  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở

– Sơ đồ tổ chức, quyền và trách nhiệm;

– Chương trình an toàn/ Kế hoạch bảo hộ lao động;

– Xây dựng nội qui an toàn, qui trình vận hành an toàn máy;

– Đào tạo và huấn luyện an toàn; Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức an toàn.

– Tuân thủ luật về an toàn vệ sinh lao động: triển khai, theo dõi và đánh giá

– Công tác tự kiểm tra việc triển khai công tác an toàn;

– Quản lý thiết bị, máy móc.

– Công tác điều tra, báo cáo tai nạn sự cố;

– Công tác theo dõi và báo cáo thực hiện công tác an toàn;

– Vai trò tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động;

– Qui định xử phạt về vi phạm an toàn lao động.

  1. Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở

2.1 Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất

– Xác định nguy cơ

– Xây dựng các phương án khống chế và ngăn ngừa

– Quản lý các nguy cơ

2.2 Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động.

2.3 Phương pháp triển khai công tác tự kiểm tra, tự kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở

2.4 Nghiệp vụ khai báo, điều tra lập biên bản, thống kê, báo cáo định kỳ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

  1. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

– Tổng quan về thiết bị áp lực

– Tổng quan về thiết bị nâng, thang máy

– Kỹ thuật an toàn điện

– An toàn một số thiết bị phổ biến dùng trong sản xuất, sử dụng vận chuyển và bảo quản hóa chất

– An toàn lao động trên công trường

– Xử lý các tình huống sự cố trong sản xuất, sơ cấp cứu tai nạn lao động

  1. Thảo luận, trao đổi các tình huống thực tế

* Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được báo giá tốt nhất và được tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Đào tạo & Huấn luyện #