THÔNG TƯ 25/2016/TT-BYT

Thông tư 25/2016/TT-BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.
Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 25/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.
Nội dung chi tiết: THÔNG TƯ 25_2016_TT-BYT

Xem thêm

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *