THÔNG TƯ 29/2016/TT-BYT

Thông tư 29/2016/TT-BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.
Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 29/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.
Nội dung chi tiết: THÔNG TƯ 29_2016_TT-BYT

Xem thêm

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *