THÔNG TƯ 30/2016/TT-BYT

Thông tư 30/2016/TT-BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.
Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 30/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.
Nội dung chi tiết: THÔNG TƯ 30_2016_TT-BYTTHÔNG TƯ 30_2016_TT-BYT

Xem thêm

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *