Triển khai OHSAS 18001

Ohasa 18001

OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an toàn sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác nhận.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của họ.

Các tổ chức áp dụng hệ thống OHSAS 18001 có trách nhiệm và quyền hạn được xác định rõ ràng, có các mục tiêu để cải tiến, với kết quả đo lường đựợc và phương pháp được xây dựng để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm theo dõi việc thiếu khả năng quản lý an toàn sức khỏe, đánh giá hoạt động và xem xét chính sách và mục tiêu.

 • Nhận diện mối nguy, kiểm soát việc xác định và đánh giá rủi ro
 • Yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác
 • Các chương trình OHS và Mục tiêu
 • Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, giải trình và quyền hạn
 • Năng lực, đào tạo và nhận thức
 • Giao tiếp, tham gia và tư vấn
 • Kiểm soát thực hiện
 • Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp
 • Đo lường, giám sát và cải tiến việc thực hiện

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Phiên bản mới này phù hợp hơn với các tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ( hay ISO 9001: 2008)  và ISO 14001:2004, với cấu trúc các điều khoản hầu hết theo ISO 14001:2004. Ưu điểm này sẽ khuyến khích việc tích hợp các hệ thống quản lý của một tổ chức như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001…

Tiêu chuẩn OHSAS phiên bản 2007 có những thay đổi như sau:

images

 • Tầm quan trọng của “sức khỏe” được đưa ra nhấn mạnh cao hơn so với “an toàn”.
 • Tập trung vào an toàn nghề nghiệp, không dẫn đến tình trạng rối loạn đối với vấn đề về tài sản, an ninh…
 • Thuật ngữ “việc xảy ra bất ngờ” nay được sử dụng thay thế cho thuật ngữ “tai nạn”.
 • Kể cả những hành vi của con người, khả năng và các yêu tố con người khác đều là những nhân tố có thể đem đến các mối nguy cần nhận diện, kiểm soát xác định và đánh giá rủi ro và cuối cùng là năng lực, đào tạo và nhận thức.
 • Một yêu cầu mới được giới thiệu đối với việc kiểm soát những người giữ trọng trách là một phần trong kế hoạch OHS.
 • Quản lý thay đổi giờ đây được đưa ra một cách triệt để.
 • Một điểu khoản mới “Đánh Giá việc tuân thủ” đã được đưa ra, tương ứng với ISO 14001.
 • Những yêu cầu mới được đưa ra cho việc tham gia và tư vấn.
 • Những yêu cầu mới được giới thiệu cho viêc điều tra các tình huống có thể xảy ra.
 • OHSAS 18001 giờ đây được nhắc đến như một tiêu chuẩn, không còn là tiêu chí kỹ thuật, hay văn bản, như phiên bản trước đây. Điều này nói lên rằng OHSAS 18001 đã được chấp nhận như nền tảng cho các tiêu chuẩn quốc gia về các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Các Định nghĩa mới được thêm vào, bao gồm các vấn đề chính như “tình huống có thể xảy ra”, “rủi ro”, “đánh giá rủi ro”, và chỉnh sửa các định nghĩa hiện tại.
 • Thuật ngữ “rủi ro có thể vượt qua” được thay thể bởi thuật ngữ “rủi ro có thể chấp nhận”
 • Định nghĩa về thuật ngữ ‘mối nguy’ không nhắc đến “thiệt hại về tài sản hay thiệt hại về môi trường làm việc” nữa. Giờ đây được cân nhắc như “thiệt hại” không trực tiếp đến việc quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, đó cũng là mục đích của Tiêu chuẩn OHSAS, và điều đó bao gốm cả lĩnh vực về quản lý tài sản. Thay vào đó, các mối nguy gây thiệt hại có ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải đựơc nhận diện thông qua việc đánh giá các rủi ro trong tổ chức, và được kiểm soát thông qua việc áp dụng cách biện pháp kiểm soát mối nguy thích hợp.

Với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, TCSHANOI chúng tôi hướng dẫn áp dụng chi tiết OHSAS 18001: 2007 các vấn đề sau đây:

TV.Triển khai ctac at

 1. Chính sách OH & S
 2. Mục tiêu OH & S
 3. Chương trình quản lý OH & S
 4. Sổ tay OH & S
 5. Nguồn lực – Vai trò – trách nhiệm – quyền hạn
 6. Quy trình nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro
 7. Quy trình kiểm soát tài liệu
 8. Quy trình kiểm soát hồ sơ
 9. Quy trình đánh giá nội bộ và đánh giá sự tuân thủ
 10. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 11. Quy trình hành động khắc phục – phòng ngừa
 12. Quy trình quản lý thiết bị (sản xuất, thiết bị đo…)
 13. Quy trình tuyển dụng
 14. Quy trình đào tạo
 15. Quy trình xác định luật định và các yêu cầu khác
 16. Quy trình giám sát đo lường
 17. Quy trình đáp ứng trình huống khẩn cấp
 18. Quy trình trao đổi thông tin
 19. Quy trình quản lý hoá chất công ty
 20. Quy trình kiểm soát trang thiết bị bảo hộ lao động
 21. Quy trình xử lý chảy tràn và rò rỉ
 22. Quy định chính sách về y tế
 23. Quy định trong công tác xếp dỡ
 24. Nội quy an toàn vệ sinh thực phẩm (nhà ăn và căn tin)
 25. Nội quy kiểm soát an toàn điện
 26. Nội quy kiểm soát nhà thầu (xây dựng, bảo trì, và thầu dịch vụ…)
 27. Nội quy sử dụng xe nâng và cần cẩu, thang máy…
 28. Nội quy sử dụng lò hơi và hệ thống khí nén
 29. Kiểm soát an toàn điện từ
 30. Hướng dẫn trang bị bảo hộ cá nhân
 31. Hướng dẫn an toàn công việc hàn cắt
 32. Hướng dẫn an toàn làm việc trong không gian hạn chế
 33. Hướng dẫn nâng vật nặng và phòng chống đau lưng

..v..v..

* Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline để nhận được sự tư vấn tốt nhất về việc Triển khai OHSAS 18001.

Xem thêm

Triển khai OHSAS 18001 #