Ergonomics

Tuvan2

Mọi công việc, thiết bị, máy móc … được triển khai áp dụng các nguyên tắc của Ergonomics ngay từ rất sớm trước khi đưa vào sử dụng. Ergonomics rất được trú trọng và ứng dụng rất phổ biến tại các nước phát triển (Nhật, Mỹ, Các nước Tây âu…). Dưới đây TCSHANOI đưa ra một số những vấn đề thường được các Doanh nghiệp quan tâm về Ergonomics.

Ergonomics là khoa học liên ngành, được cấu thành từ các khoa học về con người để phủ hợp công việc, hệ thống máy móc, thiết bị, sản phẩm và môi trường với các khả năng về thể lực, trí tụê và cả với những hạn chế của con người.

1. Ergonomics góp phần tạo ra :

 • Sức khỏe : Ergonomics góp phần bảo vệ và giữ gìn sức khỏe lâu dài cho người lao động, giảm thiểu được các tác hại nghề nghiệp, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan tới nghề nghiệp
 • Tiện lợi : Ergonomics góp phần tạo ra sự tiện lợi trong cuộc sống nói chung và trong lao động – học tập nói riêng
 • Hiệu quả : Ergonomics làm cho mọi hoạt động trong lao động và cuộc sống trở lên hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn

2. Ðối tượng nghiên cứu Ergonomics:

Ergon.jpgomics1

 • Con người : mọi người trong xã hội đều có thể trở thành các đối tượng nghiên cứu
 • Công cụ máy móc : tất cả các công cụ, phương tiện máy móc phục vụ cho con người trong cuộc sống, lao động, học tập
 • Công việc : bất cứ loại công việc nào trong xã hội
 • Vị trí lao động : tại bất cứ vị trí lao động nào có người lao động
 • Môi trường lao động : tất cả các yếu tố của MTLÐ : như các yếu tố vật lý, yếu tố hóa học – bụi, yếu tố sinh học, tổ chức lao động

3. Phương châm của Ergonomics:

ergonomic-office-furniture-soulution

Làm cho công việc, máy móc phù hợp với con người (Human factor- USA) chứ không phải bắt con người phải thích nghi với máy móc.(khác hoàn toàn với những quan điểm cổ xưa là bắt con người phải phù hợp và thích nghi với công việc và máy móc … VD : người công nhân phải lao động nhanh cho kịp với tốc độ rất cao của các dây truyền sản xuất ( Không thực hiện theo phương trâm của Ergonomics)…

4. Nhiệm vụ của Ergonomics:

Ergonomics có 4 nhiệm vụ chính:

 • Nghiên cứu (NC) để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa con người với các công cụ và đối tượng lao động.
 • Nghiên cứu để giải quyết 1 cách tối ưu mối quan hệ giữa các bộ phận trong một máy, một dây truyền sản xuất.
 • Nghiên cứu để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa con người và các ĐKLĐ
 • Nghiên cứu để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa người với người.

5. Nguyên nhân phát triển của Ergonomics:

 • Do nền KH trên thế giới phát triển không ngừng
 • Sự ngăn cách về không gian và thời gian giữa người thiết kế và người sử dụng
 • Sự tách rời về trách nhiệm và giá thành giữa nguời thiết kế, chế tạo và sử dụng
 • Phạm vi vô cùng rộng lớn của đối tượng sử dụng

6. Những lợi ích do ứng dụng Ergonomics:

 • Giảm mức tổn thương hoặc bệnh tật
 • Giảm các chi phí đền bù
 • Tăng tính thỏa mãn, hài lòng cho NLÐ
 • Tăng thuận lợi tiện nghi cho NLÐ
 • Giảm bớt các nguy cơ về AT-VSLÐ
 • Tăng năng suất lao động
 • Nâng cao tay nghề cho CN
 • Nâng cao hiệu quả lao động
 • Giảm tỉ lệ phế liệu
 • Giảm tỉ lệ luân chuyển CN
 • Giảm số ngày nghỉ việc
 • Cải thiện quan hệ lao động
 • Giảm tổ thất cho thiết bị
 • Hạn chế tối đa lỗi sai của CN
 • Giảm tình trạng phải làm lại

7. Những giá phải trả do không áp dụng Ergonomics:

images (1)

 • Ðầu ra của sản phẩm ít hơn
 • Tăng thới gian trống
 • Tăng chi phí về Ytế và nguyên vật liệu
 • Tăng nghỉ ốm
 • Chất lượng lao động thấp
 • Tăng chấn thương và căng thẳng
 • Tăng nguy cơ TNLÐ, tăng lỗi sai sót
 • Tăng vốn sản xuất

8. Ứng dụng của Ergonomics:

Một số những vấn đề thường được áp dụng Ergonomics dự phòng :

 • Nơi làm việc, nhà xưởng, công trình dân dụng…
 • Các quá trình thiết kế công nghệ máy móc…
 • Tổ chức lao động khoa học
 • Tuyển chọn nghề nghiệp

Một số những vấn đề thường được áp dụng Ergonomics sửa chữa:

 • Cải tiến nhà xưởng : cải tạo hệ thống thông gió tự nhiên, chống nóng
 • Cải tiến công cụ máy móc : lắp đặt thêm các thiết bị an toàn
 • Cải tiến việc sắp xếp, bố trí các vị trí lao động trong nhà xưởng, hợp lý hóa thao tác, tiết kiệm cử động
 • Áp dụng các giải pháp Ergonomics khác để cải thiện điều kiện lao động

Liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline để nhận được tư vấn tốt nhất về:

 • Những hậu quả do ứng dụng ergonomics tồi.
 • Những lợi ích mà ergonomics mang lại cho con người.
 • Những khoa học và lĩnh vực liên quan đến ergonomics.
 • Ergonomics và các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc.
 • Ergonomics và giao tiếp giữa người với máy móc, thiết bị.
 • Ergonomics và thiết kế chỗ làm việc.
 • Ergonomics và thiết kế máy móc, thiết bị.
 • Ergonomics và các dụng cụ cầm tay.
 • Ergonomics và máy tính.
 • Ergonomics trong văn phòng.
 • Ergonomics và an toàn.
 • Một số ví dụ điển hình về thực hành tốt ergonomics.
 • Các tiêu chuẩn về ergonomics.
 • Đánh giá hiện trạng ergonomics tại doanh nghiệp./.

Xem thêm

Ergonomics #