TCS HÀ NỘI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG PHẠM VI CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA.

TCS Hà Nội công bố quyết định của Cục an toàn về việc chỉ định bổ sung phạm vi chứng nhận sản phẩm hàng hóa đối với TCS Hà Nội – Công Ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư Vấn Hà Nội ngày 13.07.2021. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG PHẠM VI CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, HÀNG...

TCS HÀ NỘI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TCS Hà Nội công bố quyết định của Cục an toàn lao động về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho TCS Hà Nội. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (link PDF)...
CTY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.

CTY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1. Vị trí tuyển dụng:  – Nhân viên tư vấn dịch vụ An toàn lao động – Kiểm định – Quan trắc môi trường lao động: 04 người. 2. Yêu cầu: – Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động, quản trị kinh doanh, luật… – Kinh...
TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ THÁNG 8 NĂM 2020.

TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ THÁNG 8 NĂM 2020.

TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ Nhiều cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách chia sẻ rằng họ: – Không đủ nhân sự để thực hiện công tác tự huấn luyện ATVSLĐ tại doanh nghiệp. – Không biết nên lựa chọn học ở đơn vị...