Huấn luyện sơ cấp cứu tại công ty TNHH Tenma Việt Nam

Huấn luyện sơ cấp cứu tại công ty TNHH Tenma Việt Nam

Công ty TNHH Tenma Việt Nam là thành viên thuộc Tập đoàn Tenma Nhật Bản, chuyên sản xuất các linh kiện nhựa cho thiết bị văn phòng, xe máy, xe ô tô và đồ dùng gia đình với quy mô 1000 người lao động. Ngày 16/02/2017, Công ty TCS Hà Nội đã tổ chức huấn luyện Sơ cấp cứu...