TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ngày 26/8/2019

TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ngày 26/8/2019

Bạn muốn trở thành người huấn luyện ATVSLĐ nhưng chưa biết nên học ở đâu? Nhiều cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách chia sẻ rằng họ: 📍 Không đủ nhân sự để thực hiện công tác tự huấn luyện ATVSLĐ tại doanh nghiệp. 📍 Không biết nên lựa chọn học ở đơn vị huấn...