Ngày 21 tháng 7 năm 2016 vừa qua, TCSHANOI đã tiến hành kiểm định máy móc thiết bị cho nhà máy của công ty TNHH Microsoft Mobile Việt Nam – là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho smart phone, đóng vai trò chủ lực trong sản xuất thiết bị điện thoại di động của Microsoft trên toàn cầu.

* Các hạng mục đã kiểm định:
– Kiểm định Xe nâng hàng

– Kiểm định Thiết bị nâng

*Sau đây là 1 số hình ảnh hiện trường của buổi kiểm định :