Dịch Vụ

Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Lao Động

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

LIÊN HỆ NGAY

Bởi cơ quan được Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội

CHỨNG NHẬN

TCS Hà Nội là cơ quan được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động số 01/GCN-KĐ ngày 02/06/2014. Những thiết bị này được liệt kê trong thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hình ảnh kiểm định

Tại sao chọn TCS Hà Nội

Tuân thủ yêu cầu Luật pháp

Chúng tôi có đầy đủ Giấy tờ pháp lý và luôn Thực hiện đúng qui trình.

}

Tiết kiệm thời gian

Thời gian khách hàng báo trước ngắn Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ kiểm định đầy đủ

Quy trình chuyên nghiệp

Tư vấn kỹ thuật tại hiện trường khi thực hiện kiểm định thiết bị

i

Hồ sơ chất lượng

Hồ sơ kiểm định của bạn sẽ được đảm chính xác, đầy đủ.

0363. 824. 149

Hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn trực tiếp và nhận báo giá tốt nhất.