Các dịch vụ Kiểm Định

Dịch vụ Kiểm Định của chúng tôi giúp các doanh nghiệp luôn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Kiểm định an toàn là hoạt động kiểm tra từng bước thực hiện công việc, thử độ bền, an toàn, chất lượng và phân tích các chi tiết nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy

TCS Hà Nội cung cấp dịch vụ công bố hợp chuẩn, hợp quy nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dễ dàng công bố hợp chuẩn, hợp quy tích kiệm thời gian công sức và không vi phạm các điều luật của pháp luật quy định.

Kiểm định áp kế

Thực hiện kiểm định áp kế theo quy định của pháp luật

Các dịch vụ kiểm định khác

0363. 824. 149

Hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn trực tiếp và nhận báo giá tốt nhất.