CTY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.

CTY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1. Vị trí tuyển dụng:  – Nhân viên tư vấn dịch vụ An toàn lao động – Kiểm định – Quan trắc môi trường lao động: 04 người. 2. Yêu cầu: – Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động, quản trị kinh doanh, luật… – Kinh...
TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ THÁNG 8 NĂM 2020.

TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ THÁNG 8 NĂM 2020.

TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ Nhiều cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách chia sẻ rằng họ: – Không đủ nhân sự để thực hiện công tác tự huấn luyện ATVSLĐ tại doanh nghiệp. – Không biết nên lựa chọn học ở đơn vị...
TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ THÁNG 7/2020

TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ THÁNG 7/2020

TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ THÁNG 7/2020 Lớp Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại TCS Hà Nội. TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ Nhiều cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách chia sẻ...
Chế tài nào nếu doanh nghiệp không tổ chức thực hiện “quan trắc môi trường lao động”, nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định thế nào về vấn đề này.

Chế tài nào nếu doanh nghiệp không tổ chức thực hiện “quan trắc môi trường lao động”, nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định thế nào về vấn đề này.

Quan trắc môi trường lao động là một quá trình đo kiểm môi trường lao động, theo dõi và kiểm tra có chọn lọc theo hệ thống từ những chỉ số thành phần trong môi trường. Quan trắc môi trường lao động (Đo kiểm môi trường lao động) là gì? Quan trắc môi trường lao động là...