TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ngày 26/8/2019

TCS HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ngày 26/8/2019

Bạn muốn trở thành người huấn luyện ATVSLĐ nhưng chưa biết nên học ở đâu? Nhiều cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách chia sẻ rằng họ: 📍 Không đủ nhân sự để thực hiện công tác tự huấn luyện ATVSLĐ tại doanh nghiệp. 📍 Không biết nên lựa chọn học ở đơn vị huấn...

Tuyển sinh khóa An toàn vệ sinh lao động 23/3/2019

📮Chào mừng các bạn đến với khoá học Nghiệp vụ đào tạo an toàn vệ sinh lao động do HSE_corner và HSE provider tổ chức. 💁‍♂️Lớp VSATLĐ sẽ học buổi đầu tiên vào 8:00am ngày 23/3/2019 tại Trun    g tâm Đào tạo TCS_hanoi. 👍 Các bạn muốn tham gia tiếp tục đăng ký dưới link...