Tuyển sinh khóa An toàn vệ sinh lao động 23/3/2019

📮Chào mừng các bạn đến với khoá học Nghiệp vụ đào tạo an toàn vệ sinh lao động do HSE_corner và HSE provider tổ chức. 💁‍♂️Lớp VSATLĐ sẽ học buổi đầu tiên vào 8:00am ngày 23/3/2019 tại Trun    g tâm Đào tạo TCS_hanoi. 👍 Các bạn muốn tham gia tiếp tục đăng ký dưới link...