Ngày 14 tháng 7 năm 2016 vừa qua, TCSHANOI đã tổ chức thành công lớp Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 2 là Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH B.Braun Việt Nam – là một công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất dược phẩm và dụng cụ y tế : Dung dịch tiêm truyền, dung dịch thẩm phân máu và dung dịch thẩm phân phúc mạc và dung dịch rửa vết thương.

Nội dung huấn luyện

  1. 1.Huấn luyện kiến thức chung

1.1. Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

– Tổng quan các yêu cầu pháp luật, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động.

– Các thuật ngữ trong an toàn, vệ sinh lao động;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động;

1.2.  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở

– Sơ đồ tổ chức, quyền và trách nhiệm;

– Chương trình an toàn/ Kế hoạch bảo hộ lao động;

– Xây dựng nội qui an toàn, qui trình vận hành an toàn máy;

– Đào tạo và huấn luyện an toàn; Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức an toàn.

– Tuân thủ luật về an toàn vệ sinh lao động: triển khai, theo dõi và đánh giá

– Công tác tự kiểm tra việc triển khai công tác an toàn;

– Quản lý thiết bị, máy móc.

– Công tác điều tra, báo cáo tai nạn sự cố;

– Công tác theo dõi và báo cáo thực hiện công tác an toàn;

– Qui định xử phạt về vi phạm an toàn lao động.

  • 2. Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở

2.1 Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất

– Xác định nguy cơ

– Xây dựng các phương án khống chế và ngăn ngừa

– Quản lý các nguy cơ.

2.2 Phương pháp triển khai công tác tự kiểm tra, tự kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở

2.3 Nghiệp vụ khai báo, điều tra lập biên bản, thống kê, báo cáo định kỳ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

– Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

– Tổng quan về thiết bị áp lực

– Tổng quan về thiết bị nâng, thang máy

– Kỹ thuật an toàn điện

– An toàn một số thiết bị phổ biến dùng trong sản xuất, sử dụng vận chuyển và bảo quản hóa chất

– Xử lý các tình huống sự cố trong sản xuất, sơ cấp cứu tai nạn lao động

– Thảo luận, trao đổi các tình huống thực tế

Kết thúc khóa đào tạo, ban lãnh đạo cấp cao và quản lý các bộ phận công ty B.Braun Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng chuyên gia – giảng viên huấn luyện của TCSHANOI.